Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

slúžia na ochranu vášho súkromia. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.
Používaním týchto stránok a našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Obsah

 • Definície použité v týchto pravidlách

 • Zásady ochrany, ktoré používame
 • Aké sú vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

 • Aké osobné údaje zhromažďujeme o vás

 • Ako používame vaše osobné údaje

 • Kto iný má prístup k vašim osobným údajom

 • Ako chránime vaše údaje

 • Informácie o súboroch cookies

 • Kontakté informácie

Definície

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby

Spracovanie – akákoľvek oprerácia alebo súbor operácii, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch

Subjekt údajov – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané

Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 18 rokov

My / nás – Onboard spol. s.r..o.

Zásady ochrany údajov

Zaväzujeme sa dodržiavať nasledovné zásady ochrany údajov:

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé a transparentné. Naše spracovateľské činnosti majú legálne základy. Pred spracovaním osobných údajov vždy uprednostňujeme vaše práva. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania vašich údajov.

 • Spracovanie je obmedzené na účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.

 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujeme a spracovávame len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.

 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné.

 • Budeme sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.

 • Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

Práva subjektu údajov

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie – to znamená, že máte právo vedieť, či sa vaše osobné údaje spracovávajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú, prečo a kým sú spracovávané.

 2. Právo na prístup – to znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od/o vás. To zahŕňa aj právo požiadať a získať kópiu zhromaždených osobných údajov.

 3. Právo na opravu – čo znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.

 4. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich záznamov.

 5. Právo obmedziť spracovanie – čo znamená, že v prípade určitých podmienok máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.

 6. Právo vzniesť námietky voči spracovaniu – v niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.

 7. Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky týkajúce sa vás, alebo ktoré vás významne ovplyvňujú.

 8. Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos z jedného procesora na iný.

 9. Právo podať sťažnosť – v prípade, že odmietneme vašu žiadosť podľa práv na prístup, poskytneme vám dôvod prečo. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašej žiadosti, kontaktujte nás.

 10. Právo na pomoc od zodpovedného orgánu – čo znamená, že máte právo na pomoc od Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky a právo na iné opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.

 11. Právo na odstúpenie od súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré ste nám poskytli
Môže to byť vaša e-mailová adresa, meno, fakturačná adresa, adresa domova atď. – hlavne informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám boli schopní poskytnúť produkt / službu, alebo aby sme zlepšili kvalitu produktov / služieb. Ukladáme informácie, ktoré nám poskytnete, aby ste mohli komentovať alebo vykonať iné aktivity na webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.

Automaticky zhromaždené informácie o vás
Patria sem informácie, ktoré sú automaticky ukladané prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov relácie. Napríklad informácie o vašej adrese IP. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vášho zákazníckeho zážitku. Ak používate naše služby alebo sa pozriete na obsah našich webových stránok, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.

Informácie od našich partnerov
Z našich dôveryhodných partnerov zhromažďujeme informácie s potvrdením, že majú právny základ na zdieľanie týchto informácií s nami. Ide buď o informácie, ktoré ste im priamo poskytli, alebo o vás zhromaždili z iných právnych dôvodov. Pozrite si zoznam našich partnerov tu.

Verejne dostupné informácie
Mohli by sme získať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na:

 • poskytovanie našich službieb. To zahŕňa napríklad registráciu vášho účtu; poskytovanie ďalších produktov a služieb, ktoré ste požadovali; poskytovanie propagačných predmetov na vašu žiadosť a komunikácia s vami vo vzťahu k týmto produktom a službám; komunikáciu s vami; a upozorňovanie vás na zmeny akýchkoľvek služieb.

 • zvýšenie kvality služieb;

 • splniť záväzok podľa zákona alebo zmluvy;

Vaše osobné údaje používame na legálnej báze a / alebo s vaším súhlasom.
Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • identifikovať vás;

 • poskytovať službu alebo odosielať / ponúknuť produkt;

 • komunikovať buď s cieľom predaja alebo fakturácie;

Na základe oprávneného záujmu spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • aby sme vám poslali osobné ponuky * (od nás a / alebo našich starostlivo vybraných partnerov);

 • spravovať a analyzovať našu klientelu (nákupné správanie a história) s cieľom zlepšiť kvalitu, rozmanitosť a dostupnosť produktov / služieb ponúkaných / poskytovaných;

 • vedenia dotazníkov týkajúcich sa spokojnosti klientov;

Pokiaľ ste nás neinformovali inak, považujeme to, že Vám môžeme ponúkať produkty / služby, ktoré sú podobné alebo rovnaké s vašou nákupnou históriou / správaním pri prehliadaní, v našom právoplatnom záujme.
S vaším súhlasom spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • posielať vám newsletter a ponuky (od nás a / alebo našich starostlivo vybraných partnerov);

 • na iné účely sme vás požiadali o súhlas;

Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme splnili záväzky vyplývajúce zo zákona a / alebo využili vaše osobné údaje pre možnosti vyplývajúce zo zákona. Vyhradzujeme si právo zhromažďovať anonymizované osobné údaje a používať takéto údaje. Využívame údaje mimo rámca týchto pravidiel iba vtedy, ak je anonymizované. Vaše informácie o fakturácii a ďalšie informácie zhromaždené o vás uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre účtovné účely alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Vaše osobné údaje sme mohli spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú kompatibilné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zabezpečíme, aby:

 • prepojenie medzi účelmi, kontextom a povahou osobných údajov je vhodné na ďalšie spracovanie;

 • ďalšie spracovanie nepoškodilo vaše záujmy


Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi.

Ako zabezpečujeme vaše údaje

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Používame bezpečný protokol na komunikáciu a prenos dát (napríklad HTTPS). Používame anonymizáciu a pseudonymizáciu tam, kde je to vhodné. Sledujeme naše systémy pre možné zraniteľnosti a útoky.

Aj keď sa snažíme čo najlepšie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že informujeme príslušné orgány o narušeních bezpečnosti súvisiacej s vašimi údajmi. Takisto vás budeme informovať, ak budú ohrozené vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo dokážeme, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akýchkoľvek porušení.


Ak máte účet u nás, vezmite na vedomie, že musíte mať svoje užívateľské meno a heslo tajné.

Deti

Nechceme zbierať ani vedome zhromažďovať informácie od detí. Naše služby sa nezameriavajú na deti.

Cookies a ďalšie technológie, ktoré používame

Používame súbory cookies a / alebo podobné technológie na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybov používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch. To sa deje s cieľom prispôsobiť a zlepšiť poskytovanú kvalitu služieb.

Cookie je malý textový súbor uložený v počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby pracovali na stránkach. Ku cookies vytvoreným našimi webovými stránkami pristupujeme len my. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehliadača. Výberom deaktivácie súborov cookies môžete brániť používaniu určitých funkcií.

Cookies používame na nasledujúce účely:

 • Potrebné súbory cookie – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na našich webových stránkach, napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje.

 • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie poskytujú funkcie, ktoré umožňujú pohodlnejšie používanie našich služieb a umožňujú poskytovať viac personalizovaných funkcií. Napríklad si môžu zapamätať vaše meno a e-mail vo formulároch komentárov, takže nemusíte tieto informácie opätovne zadávať pri ďalšom komentovaní.

 • Súbory cookie služby Analytics – tieto súbory cookie slúžia na sledovanie používania a výkonnosti našich webových stránok a služieb

 • Reklamné súbory cookie – tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy dôležité. Okrem toho sa používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Obyčajne sa umiestňujú na webovú stránku prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webových stránok. Tieto súbory cookie si pamätajú, že ste navštívili webové stránky a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, ako sú inzerenti. Často súbory na zacielenie alebo reklamné súbory cookie budú prepojené s funkciami stránok, ktoré poskytuje iná organizácia.

Pomocou nastavení prehliadača môžete odstrániť súbory cookie uložené vo vašom počítači. Prípadne môžete ovládať niektoré súbory cookie tretej strany pomocou platformy na vylepšenie ochrany osobných údajov, ako napríklad optout.aboutads.info alebo youronlinechoices.com. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke allaboutcookies.org.

Na meranie návštevnosti na našej stránke používame nástroj Google Analytics. Spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré tu môžete skontrolovať. Ak chcete, aby služba Google Analytics nepoužívala sledovanie, prejdite na stránku odhlásenia služby Google Analytics.

Kontaktné informácie

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky

EMAIL statny.dozor@pdp.gov.sk

TELEFÓN +421 2 32 31 32 14

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov


Vyhradzujeme si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.


Posledná zmena bola vykonaná dňa 24.5.2018.